Roulette satsningsalternativ

I Roulette skiljer man på två olika former utav satsningar; Invändiga satsningar (“in-line bets”) och Utvändiga satsningar (“out-line bets”). Invändiga satsningar är sådana man gör direkt på bordet eller “duken”, och utvändiga satsningar är mer “färdiga” former av satsningskombinationer, vilka ofta finns angivna strax intill numrerings-rutan eller matrisen.

Invändiga satsningar (in-line bets)

I Roulette utbetalas vinster “i princip” proportionellt sett gentemot antalet nummer, men med ett viktigt undantag. I Roulette exkluderas alltid nollor vid vinstutbetalning, då detta helt enkelt är den faktor vilket ger casinot dess lilla fördel gentemot oss som spelare. Därav är det alltså fördelaktigt att välja Europeisk Roulette framför Amerikansk Roulette, då den senare istället inkluderar två nollor istället för en. Satsning och vinst på ett nummer utbetalas därav 35:1 (dvs. 35 gånger din insats), gentemot 34:1 vid Amerikansk Roulette.

Vid invändiga satsningar kan man förutom att satsa på en ruta eller fler rutor i taget separat, även göra så kallade “split” satsningar. Detta innebär att man istället gör samma satsning på två rutor genom att placera marken på gränsen mellan de två. Av naturliga själv utbetalas dock vinst istället här med 17:1. Man kan även satsa på fyra nummer direkt genom att göra en “corner“-satsning och placerar då marken i “korset” mellan de fyra nummer man vill satsa på. Corner-satsning  utbetalas 8:1.

Andra former av invändiga satsningar är “street-bets“, och detta innebär att man satsar på tre eller sex nummer genom att placera marken på bordets ytterkant vid de ställen som avgränsar till de nummer man vill satsa på. Vill man satsa på sex nummer placerar man istället marken mellan två rader. “Street-bets” med tre nummer utbetalas 11:1 medan “street bets” med sex nummer utbetalas 5:1.

Utvändiga satsningar (out-line bets)

Det finns även en del färdiga satsningskombinationer man kan välja på, för att istället välja nummer mer manuellt. Antalet utvändiga satsningsmöjligheter varierar dock mellan Europeisk Roulette och Amerikansk Roulette, men det finns dock ett antal satsningsalternativ som ofta är gemensamma för dem båda.

Vanliga utvändiga satsningsalternativ i Roulette är:

- Alla röda eller svarta nummer – utbetalas 1:1 (dvs. dubbelt din insats)

- Samtliga udda eller jämna nummer – utbetalas 1:1

- Första eller andra “halvan av bordet” (dvs. nummer 1-18 alternativt 19-36) – utbetalas 1:1

- 1:a, 2:a eller 3:e dussinet av nummer (dvs. 1-12, 13-24 eller 25-36) – utbetalas 2:1

- En av de tre kolumnerna (12 nummer) – utbetalas 2:1

Se även

- Roulette regler
- Roulette strategi
- Roulette bonus
- Spela Roulette gratis

Protected by Copyscape Original Content Validator