Let It Ride

Let It Ride är ett poker-influerat casinospel, som utmärker sig lite extra genom att du här inte spelar mot varken casinot eller andra spelare, utan istället indirekt mot dig själv. Det huvudsakliga målet i Let It Ride är naturligt sett att få en så bra pokerhand som möjligt. Detta är inget du kan påverka direkt i själva spelet, men genom att tyda korten innan hela handen visats, kan du vid två tillfällen välja om du vill dra tillbaka satsningar, eller att helt enkelt bibehålla dessa och hoppas på att det blir en hand av ”vinnande art”. Låter detta rörigt? Ingen fara, vi skall nedan göra en lite noggrannare förklaring över hur spelet går till, och reglerna är faktiskt simplare än vad man först tror.

Let it Ride

Let It Ride regler

Innan spelet börjar skall du naturligt sett göra din satsning (dvs. en eller flera marker), och i Let It Ride ”treddublas” denna till en början automatiskt, vilket innebär att en eller flera marker täcker varje av de tre ringarna du bör se framför dig på duken. Spelet ”lurar” alltså dig inte här på tre gånger din insats, men din första insats är dock oåterkallelig (”Ante”). Efter att du gjort din satsning klickar du på ”deal” och 5 kort kommer upp. Tre av dessa kort förblir vid det här läget nedåtvända.

Utifrån de tre korten som förblir vända uppåt, har du nu möjligheten, att utefter hur bra dessa kort gemensamt är, att satsa på att korten tillsammans med de nedåtvända korten skall forma en vinnande hand. Satsar du på att detta kommer vara fallet, klickar du på ”Let it ride” och nästa kort vänds. Skulle du istället tro att de tre korten inte kommer forma en bra hand med de två resterande, har du även möjlighet att dra tillbaka en av insatserna, genom att klicka på ”dra tillbaks” eller ”Pull”. Du har även samma möjlighet då det näst sista kortet visas.

När så slutligen det sista kortet visas har du således kvar minst en av satsningarna. Blir det en ”vinnande hand”, vinner du ett bestämt belopp efter hur handen är värderad. Blir det ingen hand alls förlorar du däremot hela din satsning. Nedan följer en tabell över hur vinst vanligtvis utbetalas vid olika händer. Man kan även ofta göra en särskild ”bonus-satsning”, samtidigt som man gör sin grundinsats. Detta kan ge extra chans på en relativt stor summa pengar, om man lyckas ”pricka in” någon av de händer som bonusen ger vinst vid.

Hand Vinst
Royal Flush 1000:1
Färg stege 200:1
Fyrtal 50:1
Kåk 11:1
Färg 8:1
Stege 5:1
Triss 3:1
Två par 2:1
Par i 10 / högre 1:1

Let It Ride Strategi

Som du säkert förstått så påverkar ”läsningen” av de kort som visas (innan hela handen kommer upp), kraftigt huruvida det är fördelaktigt att fortsätta (”let it ride”) eller dra tillbaka insatserna. Om ovanstående vinst-tabell gäller, bör du följa nedanstående rekommendationer för att så långt som möjligt optimera ditt spel gentemot casinot. Vid följning av nedanstående ”spelsystem” blir husets fördel cirka 3,5%. (Vet du inte hur händerna ser ut kan du finna dessa i vår illustration strax under)

Du bör då 3 / 5 kort visas välja ”Let it ride”, om det finns:

- En vinnande hand (par i 10:or eller bättre)
- Tre kort till en Royal Flush.
- Tre intilliggande kort i samma färg, där lägsta kortet är en trea eller högre.
- Tre kort till en Färg stege, med spridningen fyra, och med minst ett kort som är 10 eller högre.
- Tre kort till en Färg stege, med spridningen fem, och med minst två kort som är 10:or eller högre.

Du bör då 4 / 5 kort visas välja ”Let it ride”, om det finns:

- En vinnande hand (par i 10:or eller bättre).
- Fyra kort till en Royal Flush.
- Fyra kort till en öppen (”outside”) stege, med minst ett ”högt kort”.
- Fyra kort till en stängd (”inside”) stege, om de fyra korten är 10 eller högre.

Har du glömt hur händerna i vanlig Poker ser ut?

(Ranking från vänster till höger)

Let it ride händer

Bra online casinon där du kan spela Let It Ride:

- VeraJohn.com
- Betsafe Casino
- Mr Green Casino
- Betway Casino
- Spin Palace

Du kan också testa på att spela Let It Ride gratis här!

Protected by Copyscape Original Content Validator