Blackjack strategi

Det existerar strategi man kan implementera vid spel av blackjack för att förbättra sina odds gentemot casinot, då det vid en del scenarion (kortvärden) naturligt sett är mer fördelaktigt att välja vissa spelalternativ framför andra. Som du säkert vet har huset i grunden en snar fördel gentemot dig, vilken brukar ligga mellan 2-3% vid de flesta online casinon. Men genom att alltså “anpassa spelet” kan minska husets fördel till så lite som 0,5%, eller vid gynnsamma förhållanden (beroende på antal kortlekar som används: färre kortlekar = lägre husfördel) nästintill utjämna dessa helt och hållet.

Innan vi skall gå in mer detaljerat om hur grundläggande blackjack strategi fungerar, är det givetvis viktigt att du behärskar reglerna i Blackjack samt de olika spelalternativen fullt ut för blackjack. Observera att bas-strategi i Blackjack (den i nuläget enda existerande strategin utöver korträkning) är baserad utefter de regler och spelsätt som gäller för klassisk Blackjack. Dealern måste därav stanna på 17 och förhålla sig efter diverse restriktioner. Nedan följer en liten lista över de faktorer som bör gälla vid det bord du spelar, för att grundläggande blackjack strategi skall kunna implementeras korrekt. Gäller inte dessa regler kan du använda vår strategiska kalkylator för blackjack.

För att bas-strategi skall kunna implementeras måste alltså följande gälla:

- Dealern måste stanna på 17 (“Dealer must stand on 17″)
- Möjlighet att dubbla alla kort
- Möjlighet att splitta mer än en gång
- Få betalt 1,5 ggr din insats om du slår dealern med Blackjack

Är ovanstående kriterier uppfyllda går vi i text nedan igenom hur grundläggande blackjack strategi fungerar. (Du kan även klicka här för hela spelschemat) Nedan listas alltså spelalternativ i olika situationer som kommer förbättra dina odds gentemot casinot. De tips som listas nedan är dock de viktigaste råden och vi rekommenderar att kolla spelschemat.

Strategier som alltid bör följas vid hårda händer (hard hands):

Stanna (stand):

- Stanna alltid om du har 17 eller högre

Ta ett kort till (hit):

- När dealern har 7 eller mer och du 16 eller lägre.
- Om du har 9 eller lägre.

Dubbla (double):

- Vid 10 och 11 om dina kort har ett högre värde än dealerns kort, förutom om dealern har ett Äss.
- Vid 9 när dealern har en 6:a eller mer.

Splitta (split):

- Splitta aldrig 4:or, 5:or, 10:or eller bildkort.
- Splitta alltid 8:or eller Ess.
- Splitta alltid 3:or och 2:or då dealern har 4:a, 5:a, 6:a eller 7:a.

Strategier som alltid bör följas vid mjuka händer (soft hands):

Stanna (stand)

- Om du har 19 eller högre.

Ta ett kort till (hit)

- Om du har 17 eller mindre.
- Vid 18, ta ett kort till om dealerns öppna kort är 6 eller mindre. Stanna om dealerns öppna kort är 7 eller mer.

Dubbla (Double)

- Vid 13-18, dubbla om dealerns öppna kort är 4:a, 5:a eller 6

Protected by Copyscape Original Content Validator